Arkiv

Bilder

Mötesbilder

Kursbilder

Föredragsbilder

Jällby kyrka

Konkordiahuset i Hössna

Anna-Lena Hultman

Styrelsemöte

Ordförande

Urban Brodd

v ordförande/sekreterare

Mats Norbäck

Kassör

Barbro Martinson

Ledamot

Anita Elg

Ledamot

Annika Bellstrand Johansson

Suppleant

Björn Skoog

Suppleant

Krister Frank

Revisor

Hans Ivansson

Revisor

Inga-Bodil Persson

Revisorsuppleant

Börge Elg

Valberedare (sammankallande)

Rolf Gustafsson

Valberedare

Anita Elg

Valberedarsuppleant

Börge Elg

Styrelsemöten hålls månadsvis i anslutning till våra släktforskarträffar. De hålls som regel mellan 17.30 och 18.30 i Herrljunga Biblioteks Cafeteria.

Styrelse 2018

Marie-Helene talar om emigrationsforskning
Tyst i klassen
Rolf förbereder fikan
Rolf lär oss tolka gamla skrifter
Intresserade åhörare
Kursdeltagare besöker biblioteket
Stig och Anita i kurstagen
Sture studerar
Urban, Peter och Bennetz likaså...

Tingshuset i Ljung

Emigranternas Hus

Göteborg

VGN Släktforskare

Årsmöte

Årsmöte hålls som framgår av föreningens  stadgar varje år innan februari månads utgång.

Nätverksmöte

Nätverksmöte är ett återkommande möte mellan ett antal föreningar inom släktforskningen i Sjuhärad. Vi försöker träffas två gånger per år, vår och höst. Föreningarna är:


Borås Släktforskare

Herrljunga Släktforskare

Kinds Forskarklubb

Marks Härads Släktforskarförening

Ulricehamnsbygdens Forskarklubb

Copyright © All Rights Reserved