Arkiv

Bilder

Mötesbilder

Kursbilder

Föredragsbilder

Jällby kyrka

Konkordiahuset i Hössna

Anna-Lena Hultman

Marie-Helene talar om emigrationsforskning
Tyst i klassen
Rolf förbereder fikan
Rolf lär oss tolka gamla skrifter
Intresserade åhörare
Kursdeltagare besöker biblioteket
Stig och Anita i kurstagen
Sture studerar
Urban, Peter och Bennetz likaså...

Tingshuset i Ljung

Emigranternas Hus

Göteborg

VGN Släktforskare

Styrelsemöte

Styrelsemöten hålls månadsvis i anslutning till våra släktforskarträffar. De hålls som regel mellan 17.30 och 18.30 i Herrljunga Biblioteks Cafeteria.

Styrelse 2024

Ordförande

Urban Brodd

v ordförande/sekreterare

Annika Johansson

Kassör

Anita Elg

Ledamot

Rolf Lundin

Ledamot

Markus Libeck

Suppleant

Björn Skoog

Suppleant

Bo Martinsson

Revisor

Hans Ivansson

Revisor

Irene Jonsson

Revisorsuppleant

Vakant

Valberedare (sammankallande)

Anita Elg

Valberedare

Lars Jonsson

Valberedarsuppleant

Vakant

Årsmöte

Årsmöte hålls som framgår av föreningens  stadgar varje år innan februari månads utgång.


Nätverksmöte

Nätverksmöte är ett återkommande möte mellan ett antal föreningar inom släktforskningen i Sjuhärad. Vi försöker träffas två gånger per år, vår och höst. Föreningarna är:


Borås Släktforskare

Herrljunga Släktforskare

Kinds Forskarklubb

Marks Härads Släktforskarförening

Ulricehamnsbygdens Forskarklubb